10 Aralık, 2018

Müsavat Dervişoğlu Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları,

TBMM gündemine getirilen, Genel Bütçeden Yerel Yönetimlere kaynak aktarılmasında değişiklik içeren torba yasanın 48. Maddesi hakkındaki partimizin görüşlerini kamuoyuyla paylaşma lüzumu hasıl olmuştur.

 

Yerel yönetimler, il, ilçe ve belde sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçimle oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır.

 

Anayasanın 10.maddesinde herkesin ‘‘Kanun Önünde Eşitliği’’ ve devlet organlarının bu ilkeye uyma mecburiyeti vurgulanmıştır.

 

Günümüzde tüm gelişmiş demokrasilerde, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yönünde ortak bir kabul vardır. Bu bakımdan bu idarelere görev ve yetkileri ile orantılı gelir kaynakları verilmesi ve dağıtım yapılırken de objektif kriterlerin esas alınması yüksek sesle ifade edilmektedir.

 

Hukuk sistemimiz ve idari teamüllerimiz, genel bütçeden yerel yönetimlere kaynak aktarılırken OBJEKTİFLİK İLKESİ’ni kabul etmiş, il, ilçe ve beldelerin nüfuslarının esas alınmasını öngörmüştür.

 

TBMM Genel Kurul gündemine getirilmek üzere basına da yansımış bulunan Torba Yasa Taslağında yerel yönetimlere verilecek kaynakların, nüfus yoğunluğu kriterinden uzaklaştırılarak Cumhurbaşkanı’nın takdirine bağlanması ve ‘‘Tek Adam’ın’’ istediği belediyeye kaynak aktarma gücüne sahip olması, dünyadaki tüm gelişmelere, Anayasamıza ve idari teamüllerimize aykırıdır ve halkın iradesine saygısızlıktır.

 

Ak Parti iktidarı bu yöntemle seçilmiş belediyeleri mali kaynak sopası ile yola getirme ve yandaş belediyeleri ödüllendirip diğerlerini cezalandırarak ‘hizaya çekme’ usulünü kabul etmiş gözükmektedir.

 

Ak Parti’nin getirmeyi düşündüğü sistemde cezalandırılan sadece yerel yönetimler olmayacak, onlara hür iradeleri ile oy vermiş vatandaşlarımız da cezalandırılmış olacaktır.

 

Bu antidemokratik zihniyetin sahiplerine, baskı ile susturulmak istenen vatandaşların, kendisini tehdit edenleri sandıkta cezalandırdığı seçimleri hatırlatmak isteriz.

 

Bu bakımdan Ak Parti iktidarına tavsiyemiz; merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki MALİ TEVZİN sistemine müdahale etmemesi ve genel bütçeden belediyelere aktarılan kaynakların, yine nüfus kriterine göre ve objektif bir şekilde dağıtılması esasının muhafaza edilmesidir.

 

Söz konusu yasa, TBMM genel kuruluna geldiğinde partimizin görüşleri, milletvekillerimizce daha detaylı bir şekilde sizlerle ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygıyla duyurulur.

 

Müsavat Dervişoğlu

Mahalli İdarelerden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı