10 Aralık, 2018

Hasan Seymen Basın Açıklaması

Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni’’ kabul ederek yürürlüğe koymuştur.

Ülkemiz tarafından 6 Nisan 1949 tarihinde imzalanan söz konusu Beyannameye gore; “ BÜTÜN İNSANLAR HÜR VE EŞİT DOĞARLAR

Kabul edilişinin 70. yılını idrak ettiğimiz bugün; İnsan haklarının bir hukuki rejim ile korunması esaslı bir zaruret olmasına binaen, Dünya’da ve ülkemizde kadına yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik hak ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdeyiz.

İnsan hakları beyannamesinde yer alan;

  • Irk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin, bütün hürriyetlerden istifade edilebildiği,
  • Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyetinin her ferdin hakkı olduğu,
  • Uygar düzende, soy ve cinsiyet ayrımı olmaksızın insanın doğuştan var olduğu kabul edilen ve devlet karşısında korunması gereken hakları olduğu,
  • Hiç kimsenin keyfi olarak tutulamayacağı, alıkonulamayacağı veya sürülemeyeceğinin kabulü,
  • Hiç kimsenin işkence, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamayacağı,
  • Herkesin; her nerede olursa olsun, hukuk kişiliğinin tanınması, kanun önünde eşit ve farksız korunma hakkını haiz olduğu hususu,

 

Günümüzde gerek halkımız gerekse Dünya insanlığının öne çıkarması ve hassasiyet göstermesi gereken hususlar olduğu açıktır.

  • Doğu Türkistan’da Çin Devleti tarafından soydaşlarımıza sistematik şekilde uygulanan asimilasyon politikaları,
  • Kerkük ve Telafer’de yürütülen soykırım ve sürgün faaliyetleri,
  • Diğer Müslüman coğrafyaları olan Filistin, Yemen, Arakan, Suriye ile Kırım’da yaşanan ve vahşete varan insan hakları ihlalleri, yakın takibimiz altındadır.

 

İYİ Parti olarak her türlü insan hakkı ihlalinin takipçisi ve müdafii olacağımıza ilişkin kararlılığımızı tüm kamuoyuna bir kez daha saygıyla ifade ederiz.

 

Hasan SEYMEN

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı