5 Aralık, 2018

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Basın Açıklaması

İYİ Parti kadınları olarak kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84. yılında bize bu hakkı armağan eden Atamızın huzurunda, Anıtkabirdeyiz. Seçme ve seçilme hakkına kavuşmamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.

Atamız, 1925 yılında Kastamonu'da yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir: “Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının, bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur.”

Biliyoruz ki ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden evvel tanınmıştır. İlk olarak, 3 Nisan 1930 tarihinde kadınlarımıza yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 26 Ekim 1932 yılında Türk kadınına muhtar ve köy ihtiyar heyeti üyeliğine seçilme ve seçme hakkı, akabinde ise, 5 Aralık 1934'de yürürlüğe giren yasa ile, yani Cumhuriyetimizin ilanından sadece 11 yıl sonra, TBMM’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Kadınlarımızın katıldığı ilk genel seçim olan 8 Şubat 1935 TBMM 5. dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekilimiz meclise girmiştir.

Cumhuriyet, kadınlarımıza çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar sağlamıştır. Türk kadınına yasalar önünde erkeklerle eşit haklar verilmiştir ve bu kapsamda kadınlarımıza erkekler ile beraber eşit şekilde karar mekanizmalarında yer alma hakkı tanınmıştır.

Ancak, kadın hakları ve kadın erkek eşitliği konusundaki öncü konumumuzu maalesef koruyamadık. Ülkemiz, kadın milletvekili oranı açısından değerlendirildiğinde, 1935 yılında %4,6 oranıyla 21. sırada iken, BM’nin son verilerine göre, şu anda %17,4’lük bir oran ile 118. sırada yer almaktadır.

Siyasi karar mekanizmasında yeterince yer alamamanın yanı sıra, Türk kadını artan bir şekilde şiddet, cinsel istismar, ötekileştirme, istihdam edilmeme, eğitim alamama, zorla erken evlendirilme gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlenmiş ve 332 kadına cinsel istismar uygulanmıştır.

Bizler, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener öncülüğünde ülkemizi tekrar kadın hakları ve kadının konumu açısından en ileri noktaya taşımaya kararlıyız.

İYİ Parti olarak, parti tüzüğümüzde yer alan cinsiyet kotasından da görüleceği üzere, kadınların siyasi karar mekanizmalarında yer alması gerektiğine derinden inanıyoruz. Buna ilaveten kadınlarımızın iş hayatında, bilimde, sporda, sanatta; yani hayatın her alanında daha fazla yer alması için tüm parti yetkililerimiz ve milletvekillerimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca, kadına karşı şiddet ile mücadelede eğitimle zihniyet değişikliğinin sağlanması ve etkin yasaların çıkartılması için milletvekillerimiz ile TBMM’de yoğun bir çaba içindeyiz. Bunun yanı sıra mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını da hukukçularımız aracılığıyla denetlemeye devam edeceğiz. Ayrıca, STK’lar ile de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Gerçek bir demokratikleşmenin ancak gerçek bir kadın erkek eşitliği ile mümkün olduğunu biliyoruz. Atamızın huzurunda, onun açtığı yolda ilerleyerek, Türkiye’mizi kadınlarımızın mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşadığı bir ülke haline getirmeye ant içiyoruz.

        

Sibel YANIKÖMEROĞLU

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı